Ο υπνωτισμός μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σοβαρά ερωτήματα, να προβλέψει καταστάσεις και γεγονότα και να δώσει τη δυνατότητα στο άτομο να αποφύγει λάθη, να κάνει σωστές επιλογές και να «ορίσει», όσο μπορεί εκείνο καλύτερα, το μέλλον του.

Στις Ναϊάδες έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε τη μαγεία, αλλά και την εμπειρία της Υπνωσης. Η πρόβλεψη μέσω Ύπνωσης, είναι η μόνη τεχνική ύπνωσης που δεν εφαρμόζεται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο – όχι γιατί δεν γίνετε, αλλά για να είναι απόλυτα ακριβής η πρόβλεψη. Στην διαδικασία της ύπνωσης, λοιπόν, χρησιμοποιείται ένας ενδιάμεσος, δηλαδή ένα τρίτο άτομο εκπαιδευμένο για αυτό το σκοπό. Η πρόβλεψη μέσω Ύπνωσης είναι η πιο ακριβής μέθοδος προβλέψεων.